Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15373
Title: Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах
Other Titles: Effect of Stabilizers and рН Dependence on Regularities of CdTe Nanocrystals Formation in Colloidal Solutions
Authors: Капуш, Ольга Анатоліївна
Тріщук, Любомир Іванович
Томашик, Василь Миколайович
Томашик, Зінаїда Федорівна
Борук, Сергій Дмитрович
Keywords: стабілізатор
нанокристал
кадмій телурид
рН середовища
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Капуш О. А. Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах / О. А. Капуш, Л. І. Тріщук, В. М. Томашик, З. Ф. Томашик, С. Д. Борук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 1022-1026.
Abstract: Досліджено фізико-хімічні властивості низькорозмірних структур на основі CdTe, отриманого методом колоїдного синтезу, та вплив гідроксиетилідендифосфонової, етилендиамінтетраацетатної, тіогліколевої кислот, а також тіосечовини і L-цистеїну на процеси формування НК CdTe у водних розчинах. Показано, що на процес колоїдного синтезу НК CdTe сильно впливає pH середовища. Проаналізовано основні фотолюмінесцентні характеристики досліджуваних матеріалів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15373
Appears in Collections:Т. 13, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1304-31.pdf229.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.