Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15386
Title: Основи педагогічних досліджень
Authors: Лаппо, Віолетта Валеріївна
Keywords: науково-дослідна діяльність, педагогічна наука, джерела наукової інформації, методи наукового дослідження
Issue Date: 2021
Publisher: НАІР
Citation: Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: навч.метод. посіб.: 2-ге вид., перероб. та доп.. Івано Франківськ: НАІР, 2021. 276 с.
Abstract: У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення науково-дослідницьких пошуків у царині педагогіки; розкрито зміст основних категорій наукознавства; розглянуто сучасну структуру підготовки науково-педагогічних кадрів, узагальнено етапи та специфіку наукової роботи: визначення методології і методів педагогічного дослідження, оформлення результатів наукової роботи. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових та магістерських робіт, а також вимоги Вищої атестаційної комісії України до дисертацій та авторефератів. Автором запропоновано низку порад щодо підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень. Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів, магістрантів, аспірантів. докторантів закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі педагогіки, викладачів педагогічних ЗВО
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15386
ISBN: ISBN 978-617-8011-33-8
Appears in Collections:Навчальні матеріали (КННІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник з ОПД вид 2 2021 р.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.