Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15545
Title: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І КОНСТИТУЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ
Authors: Кобець, Юлія Василівна
Keywords: закон, децентралізація, місцеве самоврядування, об’єднані територіальні громади.
Issue Date: Dec-2022
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Кобець Ю. Нормативно-правова база реформи місцевого самоврядування і конституювання політики децентралізації. Гілея: науковий вісник. 2022. Вип. 12 (179). С. 25-31. ДОІ: https://doi.org/10.31392/HileyaPOLITICAL-2022.12(179).05
Abstract: Актуальність дослідження визначається тим, що для останніх десятиліть характерним є становлення інституту місцевого самоврядування як визначальної риси стійкої демократії. Адже демократія у своїй основі містить принципи доступності влади для усіх верств та її розподіл між активними громадянами. Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку територіальних громад та особливості формування конституційних основ децентралізації місцевого самоврядування, особливо через досвід країн Європейського Союзу. У низці європейських країн центрально-східного регіону приблизно в один часовий період виникла потреба у ґрунтовній реорганізації системи місцевого самоврядування та в цьому контексті адміністративно-територіального устрою. Одним із чинників таких змін можемо вважати орієнтацію урядів цих держав на європейські демократичні цінності та приведення у відповідність норм і стандартів організації муніципального управління. Концентрація уваги на укріпленні базових адміністративних одиниць та наділення їх великим числом повноважень в управлінських, економічних, освітніх, медичних, інфраструктурних питаннях стали індикатором розвитку держав з міцними демократичними засадами та сильним інститутом громадської ініціативи. Визначальним чинником таких змін можемо вважати уніфікацію і стандартизацію міжнародних принципів і базових цінностей самоврядування шляхом розробки та прийняття угод і договорів між країнами за сприяння міждержавних організацій.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15545
ISSN: 2076–1554
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гилея 12 (179)-25-31.pdf800.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.