Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15952
Title: Сонячні елементи на основі тонких плівок CdTe (ІІ частина)
Other Titles: Solar cells based on CdTe thin films (Part II)
Authors: Мазур, Тетяна Михайлівна
Мазур, Мирослав Павлович
Вакалюк, І. В.
Keywords: фоточутливість
гетероструктури
сонячні елементи
CdTe
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Мазур Т. М. Сонячні елементи на основі тонких плівок CdTe (ІІ частина) / Т. М. Мазур, М. П. Мазур, І. В. Вакалюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 134-145.
Abstract: У роботі проведено дослідження щодо використання напівпровідникових сонячних елементів (СЕ) на основі тонкоплівкового телуриду кадмію (CdTe) в сучасній енергетиці. Проаналізовано переваги та недоліки використання СЕ на основі тонких плівок CdTe, а також приведено аргументи на користь впровадження технологій масового виробництва CdTe сонячних модулів, які можуть конкурувати з кремнієвими аналогами за компромісних значень ефективності та вартості. Описано фізико-хімічні властивості бінарної системи Cd-Te та вказано зв'язок між фізичними, хімічними, електричними та оптичними властивостями CdTe, що робить його привабливим для використання у тонкоплівкових СЕ. Особлива увага приділяється дослідженню фоточутливості, яка є важливим параметром у визначенні фотопровідності, та обговорюються переваги і недоліки фоточутливості плівок CdTe. Розглянуто тонкоплівкові гетероструктури (ГС) CdTe, які є важливими компонентами сучасних сонячних батарей, та описуються їх основні переваги та недоліки. Аргументується, що прості способи виготовлення та формування ГС, які не потребують складного та дорогого обладнання, є важливою перевагою технології СЕ на основі CdTe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15952
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5978-Текст статті-19388-1-10-20230314.pdf963.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.