Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1598
Title: До питання походження руської дружини угорського короля Володислава І (1077–1095)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Русь, Угорщина, матримоніальна політика, Арпади, Рюриковичі, Володислав І, Предслава (?) Святославівна, Ярослав Святославович, Ярослав Святополкович
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Націаональної Академії наук України
Citation: Українсько-угорські етюди / за ред. Л. В. Войтовича. Львів : Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. 2019. Вип. 3. С. 107–124
Abstract: У статті переглядаються аспекти матримоніальної політики короля Володислава І. Дискутуючи зі своїми попередниками, автор вважає, що угорський володар був одружений щонайменше двічі, причому востаннє (радше – втретє) у віці близько 45 років із вірогідно донькою колишнього київського і чернігівського князя Святослава Ярославовича – Предславою (?). Укладенню цього шлюбу не перешкоджало ніщо як з погляду кровноспоріднених зв’язків, так і престижності. Вочевидь король послідовно намагався привести на світ спадкоємця престолу, що йому так і не вдалося. Окреслений шлюб виявився коротким у зв’язку із передчасною смертю Володислава І 1095 р. у віці 49 років. Базовим для перегляду усталених в історіографії поглядів є диплом угорського володаря від 1091 р. про заснування шомодьського абатства Святого Жиля, у переліку свідків якого фігурував якийсь Gerazclavus filius regis Rutenorum gener ipsius. На наш погляд, йдеться не про зятя короля Ярослава Святополковича, а про шваґра – брата його нової дружини, Ярослава Святославовича. Додатковим підтвердженням вірності наших висновків слугує загальна практика укладення шлюбів угорськими королями та представниками родини Арпадів, в якій відомий лише один казус нерівноправного, з їхнього погляду, шлюбу князя Лева Даниловича із донькою Бели IV Констанцією 1246 р. Так само до середини ХІІІ ст. доньки вінценосних угорських володарів не видавалися заміж за Пястів, і зрідка – за Пшемислідів. Причини змін в матримоніальній політиці Арпадів середини ХІІІ ст. залежали від небезпеки, яку потенційно становили спільні військові кампанії руських князів з монголами у землі Угорщини від середини ХІІІ ст. після успішного візиту князя Данила Романовича до Бату та повернення додому 1246 р.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1598
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Руська дружина Володислава І.pdf38.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.