Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16020
Title: Періодичні наноструктури, індуковані точковими дефектами в Pb1-xSnxTe
Other Titles: Periodic nanostructures induced by point defects in Pb1-xSnxTe
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Никируй, Любомир Іванович
Цемпура, Г.
Сорока, Оксана Ярославівна
Паращук, Тарас Олексійович
Горічок, Ігор Володимирович
Keywords: PbSnTe
наноструктури
точкові дефекти
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Салій Я. П. Періодичні наноструктури, індуковані точковими дефектами в Pb1-xSnxTe / Я. П. Салій, Л. І. Никируй, Г. Цемпура, О. Я. Сорока, Т. О. Паращук, І. В. Горічок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 70-76.
Abstract: Тверді розчини на основі телуридів свинцю та олова є відмінними кандидатами для створення віток p-типу провідності модулів термоелектричного генератора. Дослідження їх мікроструктурних властивостей є важливим питанням, оскільки дозволяє ефективно змінювати їхні електронні властивості та перенесення тепла. У даній роботі показано експериментальні залежності розподілу компонентів Pb1-xSnxTe, які ідентифіковані як періодичні наноструктури із амплітудою λ ≈ 50-500 нм. Спостережувана періодичність пояснюється генерацією та рекомбінацією точкових дефектів внаслідок дифузійних процесів під час синтезу, спікання та відпалу зразків. Запропоновано модель, що описує утворення таких неоднорідностей у потрійних сполуках Pb1-xSnxTe під час ізотермічного відпалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16020
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6518-Текст статті-19343-1-10-20230310.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.