Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16048
Title: Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (для аспірантів (здобувачів) спеціальності 032 «Історія та археологія»).
Authors: Дрогобицька, Оксана Ярославівна
Keywords: побут, інтелігенція, Галичина, вчителі, священик
Issue Date: 2020
Citation: Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (для аспірантів (здобувачів) спеціальності 032 «Історія та археологія»). Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 72 с.
Abstract: Методичні рекомендації з курсу «Побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» розроблені для аспірантів (здобувачів) спеціальності 032 «Історія та археологія». Вони включають опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, індивідуальні завдання, програмові вимоги з курсу, критерії оцінювання знань, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу, інтернет-ресурси.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16048
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.