Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16049
Title: Музейна практика: Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2019. 60 с.
Authors: Дрогобицька, Оксана Ярославівна
Keywords: Музейна практика, музей, практиканти, наукова робота, практична діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: ПНУ
Citation: Дрогобицька О. Музейна практика: Навчально-методичні вказівки для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2019. 60 с.
Abstract: Навчально-методичні вказівки з «Музейної практики» розроблені для студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вони включають опис музейної практики, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань (тематико-експозиційного плану, тексту екскурсії), заняття та екскурсії під час практики, вимоги до оформлення звітної документації (щоденника, звіту), критерії оцінювання знань студентів за різні види роботи, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу, зразки оформлення звітних документів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16049
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрогобицька О. Музейна практика 2019 .pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.