Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16097
Title: Особливості структурних, електрокінетичних, енергетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb
Other Titles: Peculiarities of structural, electrokinetic, energetic, and magnetic properties semiconductive solid solution Lu1-xVxNiSb
Authors: Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Ромака, Любов Петрівна
Демченко, Павло Юрієвич
Горинь, Андрій Маркіянович
Поплавський, Омелян Павлович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Гаранюк, Петро Ігорович
Keywords: напівпровідник
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Стадник Ю. В. Особливості структурних, електрокінетичних, енергетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb / Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, Л. П. Ромака, П. Ю. Демченко, А. М. Горинь, О. П. Поплавський, В. З. Пашкевич, П. І. Гаранюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 84-91.
Abstract: Досліджено структурні, електрокінетичні, енергетичні та магнітні властивості нового напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb, х=0–0.10. Показано, що атоми V можуть одночасно у різних співвідношеннях займати різні кристалографічні позиції, генеруючи структурні дефекти акцепторної та донорної природи. Це породжує у забороненій зоні εg Lu1-xVxNiSb відповідні акцепторні та донорні зони. Встановлено механізм формування двох акцепторних зон з різною глибиною залягання: дрібна акцепторна зона εА2, утворена дефектами при заміщенні у позиції 4с атомів Ni на V, та зона εА1, породжена вакансіями у структурі LuNiSb. Співвідношення концентрацій генерованих дефектів визначає положення рівня Фермі εF та механізми провідності. Досліджений твердий розчин Lu1-xVxNiSb є перспективним термоелектричним матеріалом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16097
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6207-Текст статті-19348-1-10-20230310.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.