Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1611
Title: Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст.
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Литва, Галич, Галицька земля Данило Романович, Лев Данилович, Войшелк, Шварно Данилович, Міндовг, Любарт Гедимінович, матеріальна культура, королівство Русі
Issue Date: 2018
Publisher: Національна Академія наук України
Citation: Український історичний журнал. 2018. № 4. С. 4–19
Abstract: Мета дослідження: Шляхом верифікації різних за змістом та часом появи джерел у статті поставлено завдання комплексно відобразити перебіг військово-політичних, а також частково торговельних контактів володарів й містян Галича і Галицької землі з мешканцями Литовської землі упродовж ХІІ–XIV ст. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, міждисциплінарності. Використано такі загальноісторичні методи, як історіографічний аналіз, історико-генетичний, термінологічний аналіз, компаративний, типологічний. Використання загальноісторичних методів із компаративним зіставленням даних археології дозволяє посилити наукову новизну дослідження та дійти наступних висновків. На думку автора, найактивніший період окреслених двосторонніх взаємовідносин припав на другу половину ХІІІ ст., пов’язану із галицьким князюванням Шварна Даниловича 1264–1269 рр. та подвижництвом рідного брата його N за іменем дружини – литовського князя-монаха Войшелка. Друга фаза зацікавлення литовців галицькими справами датується серединою – другою половиною XIV ст. у період поділу спадщини Романовичів низкою династій, зокрема, Гедиміновичів. Відзначається уривчастий характер більшості писемних повідомлень, які доповнюються не чисельними пам’ятками матеріальної культури обох сторін. До таких відносимо браслети так званого “галицького типу”, знайдені в 30-х рр. ХХ ст. під час археологічних досліджень у Каунасі та предмети литовського бурштинового експорту, відомі зі знахідок початку ХХІ ст. у Галичі й Галицькій землі. Оригінальності дослідження додає периферійність розташування окреслених підконтрольних Рюриковичам теренів, а, отже, специфічності у стосунках із далекими балтами, порівняно із іншими руськими землями. У перспективі було б дуже привабливо археологічно локалізувати місцезнаходження литовського двору у літописному Галичі, особливо на тлі постійного зацікавлення долею колишньої князівської столиці науковцями різних галузей.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1611
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshchuk_UIZh_2018_4.pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.