Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16155
Title: Магнітні властивості та нанокристалізація аморфного сплаву на основі кобальту
Other Titles: Magnetic properties and nanocrystallization behavior of Co-based amorphous alloy
Authors: Никируй, Юлія Семенівна
Мудрий, Степан Іванович
Кулик, Юрій Орестович
Пруніца, В. В.
Борисюк, Анатолій Костянтинович
Keywords: гістерезис
нанокристалізація
магнітні властивості
ермомагнітні криві
рентгенівська дифракція
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Никируй Ю. С. Магнітні властивості та нанокристалізація аморфного сплаву на основі кобальту / Ю. С. Никируй, С. І. Мудрий, Ю. О. Кулик, В. В. Пруніца, А. К. Борисюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 106-113.
Abstract: Магнітні властивості аморфного сплаву Co57Fe5Ni10Si11B17 досліджували за допомогою вібраційного магнітометра та було визначено температуру Кюрі (560 К) i температуру початку кристалізації сплаву (760 К). Коерцитивна сила аморфного сплаву - 200 А/м, та намагніченість насичення - 65 Ам2/кг. Аморфний сплав виготовлений у вигляді стрічки товщиною 30 мкм методом спінінгування з розплаву. Внутрішню структуру сплаву та нанокристалізаційну поведінку в мовах ізотермічних відпалів при температурах 723 -1023 К при різних часах (до 120 хвилин) досліджували методом рентгенівської дифракції і рентгеноструктурного аналізу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16155
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6257-Текст статті-19373-1-10-20230312.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.