Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16156
Title: Явища переносу в CdTe:Cl і CdTe:Cu – розрахунок з перших принципів
Other Titles: Transport phenomena in CdTe:Cl and CdTe:Cu - calculation from the first principles
Authors: Малик, Орест Петрович
Keywords: явища переносу
кристалічні дефекти
розрахунок з перших принципів
CdTe
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Малик О. П. Явища переносу в CdTe:Cl і CdTe:Cu – розрахунок з перших принципів / О. П. Малик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 126-133.
Abstract: У представленій статті розглянуто метод визначення енергетичного спектра, хвильової функції носія заряду та кристалічного потенціалу в CdTe при довільно заданій температурі. За допомогою цього підходу в рамках методу суперкомірки розраховано температурні залежності енергій іонізації різних типів дефектів, спричинених введенням домішок хлору та міді в телурид кадмію. Також запропонований метод дозволяє визначити температурну залежність оптичного та акустичного потенціалів деформації, а також залежність від температури параметрів розсіяння носія заряду на іонізованих домішках, полярних оптичних, п’єзооптичних та п’єзоакустичних фононах. У рамках близькодіючих моделей розсіяння розглянуто температурні залежності рухливості носія заряду та фактора Холла.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16156
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6238-Текст статті-19376-1-10-20230312.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.