Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16157
Title: Електронно-дірковий спектр з урахуванням деформації та поляризації у квантовій точці гетероструктури InAs/GaAs
Other Titles: Electron and hole spectrum taking into account deformation and polarization in the quantum dot heterostructure InAs/GaAs
Authors: Бандура, Г. Я.
Білинський, Ігор Васильович
Лешко, Роман Ярославович
Keywords: обмінна взаємодія
поляризаційні заряди
напружена гетеросистема
деформація
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Бандура Г. Я. Електронно-дірковий спектр з урахуванням деформації та поляризації у квантовій точці гетероструктури InAs/GaAs / Г. Я. Бандура, І. В. Білинський , Р. Я. Лешко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 146-152.
Abstract: У роботі досліджено сферичні квантові точки InAs в матриці GaAs. Енергії електронів і дірок в одно- і багатозонних моделях (із сильною, слабкою і проміжною спін-орбітальною взаємодією) розраховано з урахуванням як деформації матриці квантових точок, так і поляризаційних зарядів на поверхні квантових точок. . Розглянуто залежність енергетичних рівнів електронів і дірок від радіуса квантової точки. Показано, що для електрона ефекти деформації сильніші, ніж поляризація. Для дірок ці ефекти протилежні. Енергії електронів і дірок порівнювалися в усіх моделях наближення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16157
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6338-Текст статті-19505-1-10-20230320.pdf917.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.