Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16162
Title: Каталітичне окислення ацетону і етанолу на платиновому дроті
Other Titles: Catalytic oxidation of acetone and ethanol on a platinum wire
Authors: Черненко, Олександр Сергійович
Калінчак, Валерій Володимирович
Копійка, Олександр Кузьмич
Розізнаний, М. В.
Федоренко, Анна Вікторівна
Keywords: платина
ацетон
етанол
погасання
каталізатор
займання
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Черненко О. С. Каталітичне окислення ацетону і етанолу на платиновому дроті / О. С. Черненко, В. В. Калінчак, О. К. Копійка, М. В. Розізнаний, А. В. Федоренко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 166-172.
Abstract: Отримані вольт-амперні характеристики тонкого довгого платинового дроту повітрі з малими домішками парів ацетону чи етанолу. Використовуючи квадратичну залежність опору платини від температури розраховані температурно-струмові залежності для дроту. При концентраціях парів горючого газу вище певного значення ці залежності проявляють гістерезисний характер. Використовуючи припущення про повне окислення ацетону та етанолу на платині, як каталізаторі, та перший порядок реакції окислення, виконаний аналіз температурно-струмових залежностей. Різниця температур високо та низькотемпературного стаціонарних режимів каталітичного окислення на дротині дозволяє оцінювати концентрацію домішки в суміші. В результаті побудована експериментальна залежність критичного значення сили струму каталітичного займання та погасання газової суміші на платині від концентрації домішки. При її аналітичному описі можна доволі точно оцінити видимі значення енергії активації та передекспонентного множника реакції окислення в широкому температурному діапазоні. Запропоновано метод визначення кінетичних параметрів реакції окислення по знайдених експериментально параметрам виродження критичних умов.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16162
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6194-Текст статті-19513-1-10-20230321.pdf912.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.