Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16164
Title: Оптичне поглинання композиту з наночастинками, вкритими шаром поверхнево-активної речовини
Other Titles: An optical absorption of the composite with the nanoparticles, which are covered by the surfactant layer
Authors: Смирнова, Ніна Анатоліївна
Манюк, Максим Сергійович
Коротун, Андрій Віталійович
Тітов, І. М.
Keywords: діелектричний тензор
коефіцієнт поглинання
нанокомпозит
розмірна залежність
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Смирнова Н. А. Оптичне поглинання композиту з наночастинками, вкритими шаром поверхнево-активної речовини / Н. А. Смирнова, М. С. Манюк, А. В. Коротун, І. М. Тітов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 181-189.
Abstract: В роботі досліджено оптичні властивості нанокомпозиту з двошаровими сферичними включеннями «металеве ядро – шар поверхнево активної речовини». Розглянуто питання про вплив процесів на інтерфейсі «метал – адсорбат» на збудження поверхневих плазмонних резонансів у наночастинці. Встановлено факт розщеплення поверхневого плазмонного резонансу внаслідок впливу адсорбційних зв’язків поблизу поверхні металевих наночастинок і виникнення додаткових енергетичних станів. Отримано співвідношення для ефективних параметрів, що описують втрати когерентності при розсіюванні на хімічному інтерфейсі. Проведено розрахунки частотних залежностей діагональних компонент тензора діелектричної проникності двошарової наночастинки та коефіцієнта поглинання нанокомпозиту. Показано, що частотні залежності дійсної й уявної частин поздовжньої компоненти діелектричного тензора близькі до аналогічних залежностей дійсної й уявної частин діелектричної функції сферичної металевої наночастинки, в той час як дійсна й уявна частини поперечної компоненти слабко залежать від частоти у видимій області спектра й осцилюють в інфрачервоній області. Встановлено, що коефіцієнт поглинання нанокомпозиту може мати один або два максимуми в залежності від розмірів і матеріалу частинок-включень.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16164
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6162-Текст статті-19516-1-10-20230321.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.