Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16165
Title: Лазерно-модифікований нанокристалічний NiMoO4 як електродний матеріал в гібридних суперконденсаторах
Other Titles: Laser-modified nanocrystalline NiMoO4 as an electrode material in hybrid supercapacitors
Authors: Попович, Олеся Миколаївна
Будзуляк, Іван Михайлович
Хемій, М. М.
Ільницький, Роман Васильович
Яблонь, Любов Степанівна
Попович, Дмитро Іванович
Панько, І. І.
Keywords: питома ємність
молібдат нікелю
електропровідність
лазерне опромінення
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Попович О. М. Лазерно-модифікований нанокристалічний NiMoO4 як електродний матеріал в гібридних суперконденсаторах / О. М. Попович, І. М. Будзуляк, М. М. Хемій, Р. В. Ільницький, Л. С. Яблонь, Д. І. Попович, І. І. Панько // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 190-196.
Abstract: Нанокристалічний NiMoO4 отриманий в результаті гідротермального синтезу піддавали впливу лазерного випромінювання з енергією в імпульсі 70 мДж/см2 протягом 5 хвилин. Фазовий склад і розміри кристалітів триклінної структури NiMoO4 визначили методом Х-променевого аналізу. Середній розмір кристалітів становив 18 нм для лазерно-опроміненого молібдату нікелю. Для аналізу температурної залежності електропровідності лазерно-опроміненого молібдату нікелю використовували імпедансний аналіз. Показник степеня, визначений за допомогою методу нелінійної апроксимації, становив 0,5-0,67, що відповідає стрибковому механізму носіїв заряду. Електрохімічну поведінку NiMoO4 досліджували з використанням циклічної вольтамперометрії та гальваностатичного зарядного/розрядного тестування. Лазерно-опромінений NiMoO4 досягає питомої ємності 553 Ф/г при швидкості сканування 1 мВ/с. Гібридна електрохімічна система, сформована на онові електродів з модифікованого NiMoO4 та вуглецевого матеріалу демонструє високу кулонівську ефективність (95%) для значної кількості циклів заряду/розряду.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16165
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6604-Текст статті-19527-1-10-20230322.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.