Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16170
Title: Пряме формування магнітного та поверхневого рельєфу на основі карбазолвмісного азополімеру
Other Titles: Direct magnetic and surface relief patterning using carbazole-based azopolymer
Authors: Паюк, Олександр Петрович
Мєшалкін, А.
Стронський, Олександр Володимирович
Акімова, Є.
Лошманський, К.
Ботнарь, В.
Корчовий, Андрій Адамович
Попович, Михайло Васильович
Keywords: азополімер
тонкі плівки
прямий запис
метиловий червоний
голографічні решітки
поліепоксипропілкарбазол
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Паюк О. П. Пряме формування магнітного та поверхневого рельєфу на основі карбазолвмісного азополімеру / О. П. Паюк, А. Мєшалкін, О. В. Стронський, Є. Акімова, К. Лошманський, В. Ботнарь, А. А. Корчовий, М. В. Попович // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 197-201.
Abstract: У роботі представлено результати дослідження шарів карбазолвмісних азополімерів (поліепоксипропілкарбазол: метиловий червоний з магнітною домішкою Fe2SO4) для створення 1-D та 2-D поверхнево рельєфних решіток. Проілюстровано гарну якість отриманих структур на основі результатів досліджень морфології поверхні з використанням АСМ та МСМ. За допомогою синього лазера в процесі голографічного запису отримано поверхнево рельєфні решітки з висотою профілю рельєфу до 1,2 µm. Разом з утворенням поверхнево рельєфної гратки показано пряме формування магнітного рельєфу решітки. Продемонстровано можливість одночасного прямого формування поверхневого та магнітного рельєфу при оптичному записі решіток на тонких плівках азополімеру.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16170
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6341-Текст статті-19553-1-10-20230325.pdf751.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.