Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16171
Title: Синтез і фотолюмінесцентні характеристики люмінофору Sr3La(AlO)3(BO3)4:Eu3+, Sm3+ для n-УФ w-LED
Other Titles: Synthesis and Photoluminescence characterization of Sr3La(AlO)3(BO3)4:Eu3+,Sm3+ Phosphor for W-LED
Authors: Єроджвар, Р. М.
Кокоде, Н. С.
Нанданвар, К. М.
Інголе, Д. К.
Keywords: CIE-координація
червоний люмінофор
горіння
w-LED
Sr3La(AlO)3(BO3)4:Eu3
легування рідкісноземельними елементами
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Єроджвар Р. М. Синтез і фотолюмінесцентні характеристики люмінофору Sr3La(AlO)3(BO3)4:Eu3+, Sm3+ для n-УФ w-LED / Р. М. Єроджвар, Н. С. Кокоде, К. М. Нанданвар, Д. К. Інголе // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 202-207.
Abstract: Методом спалювання синтезовано високоефективні люмінофори Sr3La(AlO)3(BO3)4, леговані Eu3+ і Sm3+, збуджені червоним світлом, а також детально досліджено фотолюмінесцентні властивості зразків. Вивчено морфологію за допомогою скануючої електронної мікроскопії та хроматичність за допомогою CIE. Результати демонструють діапазони збудження від 340 нм до 420 нм, особливо, найсильніше збудження (394 нм і 406 нм) знаходиться в УФ-області при допуванні Eu3+ і Sm3+, що свідчить про те, що люмінофор може добре поєднуватися зі світлодіодними чіпами. Під дією n-УФ-світла 394 нм люмінофор Sr3La(AlO)3(BO3)4, легований Eu3+, і 406 нм Sm3+, легований Sr3La(AlO)3(BO3)4, може випромінювати яскраво-червоне світло з основними піками випромінювання, розташованими на 617 нм і 602 нм. Властивості ФЛ вказують на чудову стабільність люмінофора. Ці результати вказують на важливість червоних люмінофорів Sr3La(AlO)3(BO3)4: Eu3+ і Sr3La(AlO)3(BO3)4: Sm3+ у білих світлодіодах при n-УФ-збудженні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16171
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6265-Текст статті-19558-1-10-20230327.pdf961.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.