Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1618
Title: Статистичні методи обробки результатів фізичного експерименту: курс лекцій: [навчальний посібник)
Authors: Гасюк, Іван Михайлович
Кайкан, Лариса Степанівна
Keywords: фізичний експеримент, обробка результатів, статистика, представлення даних
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Abstract: Методичний посібник стосується питання математичної обробки резуль-татів вимірювань в навчальних фізичних лабораторіях. Детально розглядаються питання неминучості виникнення похибок вимірювання, дається їх класифікація та шляхи зменшення їх впливу на остаточний результат. Проводиться аналіз способів і методик точного вимірювання, врахування інструментальних похибок, розглядаються елементи статистичної обробки випадкових похибок, методики їх розрахунку при прямих і опосередкованих вимірюваннях. Наведено приклади використання програмного пакету Origin для обробки результатів конкретних лабораторних робіт фізичного практикуму, що містять графічний матеріал. Посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей вищих на-вчальних закладів, а також може бути корисний для учнів середніх спеціальних закладів фізичного профілю та учнів шкіл з поглибленим вивченням фізики і математики.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1618
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СМ (методичка)-new1.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.