Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16194
Title: Вплив методів синтезу та порівняльне дослідження структурних властивостей мікро- та наноферитів
Other Titles: Effect of synthesis methods and comparative study of structural properties of micro and nano Ferrites
Authors: Патан, А. Т.
Шейх, А. М.
Сушант, С. К.
Матхад, С. Н.
Keywords: ферити
метод співосадження
твердотільний метод синтезу
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Патан А. Т. Вплив методів синтезу та порівняльне дослідження структурних властивостей мікро- та наноферитів / А. Т. Патан, А. М. Шейх, С. К. Сушант, С. Н. Матхад // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 77-83.
Abstract: Зразки фериту Mn(x)Zn(1-x)Fe2O4 із x = 0,4 та 0,6 синтезовано твердотільним методом і методом спів-осадження. Щоб визначити вплив різних концентрацій (x) на структуру фериту, розмір частинок і кристалічні фази, підготовлені зразки аналізували за допомогою рентгенівської дифракції (XRD). Рентгенограми показали, що синтезовані зразки мають однофазну структуру кубічної шпінелі. Аналіз FTIR показав, що для обох методів синтезу характерною є смуга поглинання в діапазоні від 400 до 1000 см-1. Аналіз SEM показує надзвичайну однорідність усіх зразків. Для дослілження Mn0,4Zn0,6Fe204 використовували EDX аналіз. Приготовані феритові порошки містять Mn, Zn і Fe, як було показано в обох методах синтезу. У цьому дослідженні пропонуються альтернативні шляхи синтезу цих феритів, щоб обійти деякі обмеження традиційного методу приготування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16194
Appears in Collections:Т. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6513-Текст статті-19344-1-10-20230310.pdf882.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.