Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16205
Title: Viribus Unitis? Dylematy (współ)istnenia narodów Galicji Habsburskiej. Zakończenie
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: kultura stosunków międzyetnicznych, Kresy
Issue Date: 2013
Publisher: INGVARR
Citation: Monołatij I. (2013). Viribus Unitis? Dylematy (współ)istnenia narodów Galicji Habsburskiej. Lublin: INGVARR, 2013. S. 155-166.
Abstract: Problem stosunków międzyetnicznych i rozwój tożsamości etnicznej ma dzisiaj szczególne znaczenie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Nie tak dawno mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej stanęli przed faktem poważnych zmian ich całościowego systemu bycia, gdyż polityczne życie ich krajów, oraz ich socjalno-kulturowe parametry, zostały zmienione radykalnie. Obywatele państw o zmienionym ustroju, jako podmioty życia społecznego, znaleźli się w pasie konfrontacji na przełomie czasu. A ich losy w świetle nowych koncepcji historycznych i politologicznych zaczęto traktować z uwzględnieniem zmian procesów etnicznych w warunkach transformacji społeczno-politycznych poprzez sprzeczności i konflikty w etnopolitycznej i narodowo-bytowej strefie.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16205
ISBN: 978-83-926699-4-4
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
viribus_unitis-155-166.pdf71.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.