Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16250
Title: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»
Other Titles: Методичний посібник
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Сигидин, Михайло Васильович
Keywords: Методичка, середня освіта, історія, магістри, рекомендації
Issue Date: 10-Dec-2022
Citation: Єгрешій Олег Ігорович, Сигидин Михайло Васильович. Навчально-методичний посібник до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2022.
Abstract: Будь-яка студентська наукова робота має два основних завдання – навчальне і дослідницьке. По-перше, студент, мусить засвоїти всю суму знань, яку нагромадила історична та педагогічна наука з певної проблеми, добре розібратися в змісті праць, що передбачаються обраною темою. По-друге, студент повинен навчитися самостійно аналізувати першоджерела, праці дослідників, узагальнювати історичні явища, оцінювати досягнення вітчизняних науковців. Таким чином, у студента поступово формуються навички науково-дослідницької праці. Крім того молодий науковець виробляє вміння в логічній послідовності і стилістично грамотно викладати свої думки. Звісно, що ці два основних завдання вповні відносяться і до підготовки та написання найважливішої та найвідповідальнішої наукової праці – дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Навчально-методичний посібник має на меті ознайомити студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр» із сучасними вимогами, які ставляться до підготовки дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, надати практичні поради для правильного оформлення. Уважаємо, що пропонований посібник може придатися не лише студентам, які пишуть наукові роботи. Вірогідно наші напрацювання будуть корисними здобувачам освіти у підготовці до виступів на звітних наукових конференціях студентів університету, публікаціях у студентських і фахових наукових виданнях, в т. ч. з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, матеріалів науково-дослідної (переддипломної) практики, тощо. Окремі рекомендації можуть також знадобитися тим молодим дослідникам, які задіяні в роботі окремих наукових груп, гуртків, що функціонують на факультеті історії, політології і міжнародних відносин, займаються педагогічною історико-краєзнавчою роботою.
Description: Методичні рекомендації для студентів
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16250
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єгрешій О. Методичні рекомендації з написання дипломної (магістерської) роботи. Ред. №5_1667403195.docЄгрешій О., Сигидин М. Методичні рекомендації з написання дипломної (магістерської) роботи.645.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.