Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16299
Title: Іконічно-конвенційна синергія міфу
Other Titles: Iconic-Conventional Myth Synergy
Authors: Солецький, Олександр Маркіянович
Keywords: міф
іконічне
конвенційне
синкретизм
ритуал
обряд
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Солецький О. М. Іконічно-конвенційна синергія міфу / О. М. Солецький // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2022. - Т. 9. - № 2. - С. 35-43.
Abstract: У статті висвітлено проблему іконічно-конвенційної синергії міфу. Міф належить до понять, що мають поліфункційний, розмитий багатьма спробами ідентифікації та редукції статус. Ця диференційна поняттєва ужитковість акцентує на перетині у ньому ознак, що мають різногалузеву прикладну типовість. Міф як система презентує світоглядну, метафізичну форму специфічно структурованого висловлювання. Виникнення міфічної творчості пов’язане з первісними когнітивними акціями «проникнення» у природу, процес їх смислового констатування реалізується через різні наочні зіставлення та зумовлені асоціативною аналогічністю номінування. У міфологічній свідомості простежуються специфічно утворені зв’язки між різними предметами та явищами, діями та циклами, що формують систему іконічно-конвенційних кореляцій, регулюють утвердження орієнтаційних, мнемонічних, класифікаційних схем, візуальний досвід стає основою для імітативної вербальності. У цій виражальній співдії концентрується смислове осердя міфу як дискурсу, виявляється його «символічна матриця», констатується відповідна координатам первісного мислення когнітивна спрямованість та аксіологічність. Реконструювання іконічно-конвенційних стягнень міфологічного мислення конкретизує логіку буттєвого впорядкування, сакралізацій, демонструє їхню еквівалентність чуттєвому досвіду, біологічним та духовним потребам. Структурально та функціонально міф презентує перший вияв натуралістичного емблематизму.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16299
Appears in Collections:Т. 9, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6750-Текст статті-19788-1-10-20230419.pdf562.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.