Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16389
Title: Політичні вчення стародавнього Китаю
Authors: Кобець, Юлія Василівна
Мадрига, Тетяна Богданівна
Issue Date: 2017
Publisher: «Новий Світ–2000»
Citation: Мадрига Т. Б. , Кобець Ю. В. Політичні вчення стародавнього Китаю. Історія політичної думки; за заг. редакцією Н. М. Хоми, [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. Львів : «Новий Світ–2000», 2017. Т.1.: Від зародження до початку XX ст. С. 53.-70.
Abstract: Відзначивши 25-річний ювілей, політична наука України уже має вагомі напрацювання, з поміж них і наукові доробки у царині історії політичної думки. Історія політичної думки є фундаментальною історико-теоретичною дисципліною в процесі підготовки студентів-політологів. У вітчизняному сегменті навчальної літератури небагато навчальної літератури з нормативного курсу «Історія політичної думки» саме для спеціальності «Політологія». При вивченні курсу опора слушно робиться насамперед на першоджерела, нечисельні навчальні видання, адресовані студентам-політологам, а також навчальну література із курсу «Історія вчень про державу та право» («Історія політичних і правових учень»), який викладається для студентів спеціальності «Правознавство». Але програми згаданих курсів для політологів та юристів, попри певні співпадіння, мають істотні відмінності у проблемному полі, колі представників. Тому видалося доречним підготовка видання, написаного політологами для політологів, із особливими, характерними саме для політичної науки, акцентами. У 2016 році вийшло друком перше видання цього підручника1 . Його надвеликий обсяг, а також урахування певних критичних зауважень, спонукали авторський колектив до внесення певних змін, доповнень і представлення другого перевидання підручника у оновленому двотомному форматі. Підручник є продовженням розпочатої серії навчальної літератури з історії політичної думки. Зокрема, у 2014 році вийшло друком рекомендоване МОН України словниково-енциклопедичне видання2 яке охопило 616 гасел-персоналій, розроблених 188-ма авторами. Наприкінці 2016 ‒ на початку 2017 років вийщло друком двотомне видання «Політична думка XX ‒ початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи». У запланованій серії у 2017 році передбачено випуск підручника «Історія політичної думки України».
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16389
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61920333 (1).pdf14.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.