Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16444
Title: Цитологічні ефекти фізичного навантаження в студентів з різним рівнем тренованості
Other Titles: Cytological effects of physical activity of students with different levels of training
Authors: Попель, Сергій Любомирович
Случик, Віктор Миколайович
Файчак, Роман Іванович
Остафійчук, Ярослав Федорович
Лісовський, Богдан Петрович
Keywords: студенти
фізичне навантаження
клітини буккального епітелію
Issue Date: 2011
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Попель С., Случик В., Файчак Р., Остафійчук Я., Лісовський Б. Цитологічні ефекти фізичного навантаження в студентів з різним рівнем тренованості // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2011. – Вип. 14. – C. 23 – 29.
Abstract: Метою роботи було визначення особливостей морфології інтерфазних ядер клітин буккального епітелію в студентів з різним рівнем рухової активності при стандартному фізичному навантаженні й встановлення адекватності цих навантажень до функціональних можливостей їхнього організму. Обстежено 50 практично здорових студентів у віці 19 років, розподілених на 3 групи: 1) студенти, які тренуються для досягнення спортивного результату (10 осіб); 2) студенти, які відвідують оздоровчі заняття (20 осіб); 3) студенти, які не відвідують заняття фізичного виховання (20 осіб). Студенти виконували велоергометричне фізичне навантаження протягом 10 хвилин з рівнем 1,0 і 2,0 Вт/кг маси тіла, що відноситься до зони аеробного енергозабезпечення. Перед ергометрією, відразу після неї й через добу у всіх студентів вимірювали ЧСС, артеріальний тиск і брали мазки-відбитки зі слизової оболонки щоки Мазки-відбитки забарвлювали 1% ацетоорсеїном та аналізували за стандарт, кожному препараті переглядали 100ядер підряд. 8 типів ядер буккального епітелію. їх перерозподіл указує на певне, зрушення у функціональному стані студентів з різним рівнем рухової активності, різної тренованості й залежить від рівня фізичного навантаження. Фізичні навантаження викликають зміну відсоткового співвідношення ядер різної морфології в епітеліоцитах слизової оболонки щоки, яке також залежить від рівня тренованості студентів. У студентів з високим рівнем тренованості після фізичного навантаження в клітинах буккального епітелію спотерігається деконденсація хроматину, тоді як у студентів з низьким її рівнем різко зростає частка зруйнованиих ядер, що свідчить про неадекватність стандартного фізичного навантаження для їхнього організму.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16444
Appears in Collections:№ 14Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.