Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16538
Title: Навчально-методичний посібник з практики перекладу (для студентів 3 курсу ОР бакалавр англійського відділення денної та заочної форм навчання)
Authors: Тацакович, Уляна Тарасівна
Issue Date: 2023
Citation: Тацакович У. Т. Навчально-методичний посібник з практики перекладу (для студентів 3 курсу ОР бакалавр англійського відділення денної та заочної форм навчання). ІваноФранківськ, 2023. 70 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник з практики перекладу укладено згідно з вимогами навчальної програми. Видання спрямоване на розвиток і вдосконалення студентами необхідних умінь і навичок для здійснення письмового перекладу текстів юридичного, економічного, суспільно-політичного, медичного, художнього спрямування. Видання призначене для студентів англійського відділення, для студентів німецького і французького відділення, які вивчають англійську мову як другу іноземну, для аудиторної та самостійної роботи.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16538
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник_практика перекладу_Тацакович.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.