Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16539
Title: Практикум з художнього перекладу (для студентів 2 курсу ОР магістр англійського відділення денної та заочної форм навчання)
Authors: Тацакович, Уляна Тарасівна
Issue Date: 2023
Citation: Тацакович У. Т. Практикум з художнього перекладу (для студентів 2 курсу ОР магістр англійського відділення денної та заочної форм навчання). Івано-Франківськ, 2023. 72 с.
Abstract: Практикум з художнього перекладу укладено згідно з вимогами навчальної програми. Видання створено з метою покращити практичні навички перекладу художніх текстів різних жанрів, стилів і тематики. Практикум передбачає закріплення студентами знань про традиційні й сучасні теорії та підходи до перекладу прозових, поетичних, драматичних текстів й аудіовізуальних творів на різних етапах перекладацької діяльності, включаючи аналіз текстів для перекладу й редагування. Видання призначене для студентів англійського відділення, для студентів німецького і французького відділення, які вивчають англійську мову як другу іноземну, для аудиторної та самостійної роботи.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16539
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
практикум_худ_переклад_Тацакович.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.