Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1656
Title: Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Доброслав Суддич, Данило Романович, Судислав, Арпади, татари, Галицька земля, Болоховська земля, Угорське королівство
Issue Date: 2010
Publisher: Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2010. Вип. 2. С. 20–31
Abstract: Стаття присвячена суперечливій, на думку автора, постаті в історії Галицької землі середини ХІІІ ст. – Доброславу Суддичу, що доводився, як переконаний дослідник, сином Судиславу, одному з найвідоміших прихильників угорського протекторату в Галичині (перша третина ХІІІ ст.). В роботі, на основі компаративного аналізу джерельних свідчень висувається припущення про приналежність Доброслава до курії угорського герцога і одночасно галицького князя Ендре (Andreas, Dux Galicie). Автор не відкидає ймовірності певного виховання Доброслава в угорському середовищі, що дозволило перейняти окремі риси західноєвропейської феодальної поведінки. Історик переконаний, що утримування досліджуваною персоною впродовж кінця 1240–1242 рр. економічно прибуткової Коломийської волості могло бути пов’язане не лише із певним вакуумом князівської влади в Галицькій землі, що виник на фоні монгольської кампанії до Європи і схильністю місцевого боярства до самоуправства. Саме з татарського дозволу і санкції Судиславів син, як припускає вчений, займав вказану посаду, будучи фактичним короткочасним сюзереном більшої частини Галицької землі під не надто помітним протекторатом кочівників, що перебували на марші аж до початку 1243 р. Такий стан речей не відповідав політичним і господарським інтересам Романовичів, які й подбали про арешт і ув’язнення Доброслава, у якому він, очевидно, й помер після 1242 р. у віці за 30 років.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1656
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53006519.pdf554.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.