Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16746
Title: A CONCISE COURSE IN THEORETICAL PHONETICS
Other Titles: КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФОНЕТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Authors: Kulchytska, Olga Ostapivna
Кульчицька, Ольга Остапівна
Keywords: theoretical phonetics, sound system, phoneme, syllable, word stress, prosodic system
Issue Date: 2021
Abstract: Подається типологічне зіставлення понять і одиниць мови і мовлення; окреслюються аспекти теоретичної фонетики – артикуляторний, акустичний, аудитивний, функціональний; проводиться розмежування фонетики і фонології. Розглядаються сегментна і супрасегментна системи англійської мови. Коротко аналізуються артикуляторні характеристики систем голосних і приголосних; теорія фонеми; характеристики складу як фонетичної/фонологічної одиниці; словесний наголос; просодичні підсистеми тону, наголосу у висловлюванні, ритмічна і темпоральна організація англійського мовлення, паузація.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16746
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O. Kulchytska. A CONCISE COURSE IN THEORETICAL PHONETICS .pdf473.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.