Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16791
Title: Фізичні властивості нанокристалічного сульфіду свинцю отриманого електролітичним методом
Other Titles: Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method
Authors: Капуш, Ольга Анатоліївна
Мазур, Назар Володимирович
Лисиця, Андрій Валерійович
Мороз, М. В.
Нечипорук, Богдан Дмитрович
Рудик, Богдан Петрович
Джаган, Володимир Миколайович
Валах, Михайло Якович
Юхимчук, Володимир Олександрович
Keywords: сульфід свинцю
розміри нанокристалів
формула Дебая-Шеррера
комбінаційне розсіювання світла
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Капуш О. А. Фізичні властивості нанокристалічного сульфіду свинцю отриманого електролітичним методом / О. А. Капуш, Н. В. Мазур, А. В. Лисиця, М. В. Мороз, Б. Д. Нечипорук, Б. П. Рудик, В. М. Джаган, М. Я. Валах, В. О. Юхимчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 262-268.
Abstract: Досліджено можливість отримання нанокристалічного сульфіду свинцю електролітичним методом з використанням свинцевих електродів та встановлено вплив температури на процес синтезу. На основі проведених рентгеноструктурних досліджень визначено хімічний та фазовий склад отриманих сполук та розмір нанокристалітів методами Дебая-Шеррера та Вільямсона-Холла, а також визначено параметр елементарної комірки досліджуваних кристалів. Результати рентгеноструктурних досліджень порівнюються з даними, отриманими зі спектрів комбінаційного розсіювання світла цих зразків.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16791
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6361-Текст статті-19931-1-10-20230514.pdf853.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.