Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16795
Title: Вплив парів ртуті на електричний опір халькогенідних аморфних плівок
Other Titles: The influence of mercury vapor on the electrical resistance of chalcogenide amorphous films
Authors: Рубіш, Василь Михайлович
Кириленко, Валерій Костянтинович
Дуркот, Мирон Олексійович
Борик, Віктор Васильович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Юркін, Ігор Михайлович
Поп, Михайло Михайлович
Мисло, Юлія Михайлівна
Keywords: селенід ртуті
електричний опір
модифікування плівок ртуттю
халькогенідні аморфні плівки
сенсори наявності ртутних парів
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Рубіш В. М. Вплив парів ртуті на електричний опір халькогенідних аморфних плівок / В. М. Рубіш, В. К. Кириленко, М. О. Дуркот, В. В. Борик, Р. О. Дзумедзей, І. М. Юркін, М. М. Поп, Ю. М. Мисло // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 335-340.
Abstract: З використанням планарних структур «шар Ni – халькогенідні аморфна плівка - шар Ni» та зразків «графітовий зонд - халькогенідна аморфна плівка графітовий зонд» досліджено вплив парів ртуті на електричний опір аморфних плівок систем Se-Te, Se-Sb і Se-As. Встановлено, що витримка зразків в парах ртуті призводить до зменшення їх електричного опору на 4-7 порядків. З підвищенням температури і концентрації ртуті час переходу з високоомного стану в низькоомний зменшується. При введенні в аморфний селен Te, Sb та As і збільшенні їх концентрації у складі плівок час переходу зростає, а величина зміни опору зменшується. Встановлено, що зміна опору визначається в основному зміною поверхневої електропровідності халькогенідних плівок. Зменшення електричного опору селеновмісних аморфних плівок, модифікованих ртуттю, викликане формуванням в їх матриці кристалічних включень HgSe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16795
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6771-Текст статті-20198-1-10-20230623.pdf635.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.