Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16799
Title: Низькотемпературні аномалії та нанорозмірні рівні формування самоорганізованих структур в некристалічних тілах систем As(Ge)-S(Se)
Other Titles: Low-temperature anomalies and nanosized levels formation of self-organized structures in the non-crystalline solids of As(Ge)-S(Se) systems
Authors: Мар’ян, Михайло Іванович
Юркович, Наталія Василівна
Шебень, Володимир
Keywords: нанорозмірні ефекти
дворівневі стани
самоорганізовані структури
некристалічні матеріали
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Мар’ян М. І. Низькотемпературні аномалії та нанорозмірні рівні формування самоорганізованих структур в некристалічних тілах систем As(Ge)-S(Se) / М. І. Мар’ян, Н. В. Юркович, В. Шебень // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 367-373.
Abstract: Дискутується взаємозв’язок низькотемпературних аномалій фізико-хімічних властивостей та формування самоорганізованих структур у некристалічних тілах систем As(Ge)-S(Se). Отримані температурні залежності для питомої теплоємності та коефіцієнта лінійного розширення в області температур , які деталізують лінійні та нелінійні вклади. Розглянуто вплив умов одержання некристалічних тіл на низькотемпературну поведінку фізико-хімічних властивостей та зміну співвідношень різних вкладів і температурних інтервалів. Обговорюється кореляція та спільні риси формування самоорганізованих структур некристалічних матеріалів в області низьких температур і температур розм'якшення, що проявляється у наявності нанорівнів структурування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16799
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6520-Текст статті-20262-1-10-20230627.pdf819.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.