Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16802
Title: Стимуляція процесу легування металами нанопористого вуглецевого матеріалу лазерним опроміненням
Other Titles: Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Яблонь, Любов Степанівна
Хемій
Коцюбинський, Володимир Олегович
Рачій, Богдан Іванович
Ільницький, Роман Васильович
Кривулич, Р. І.
Keywords: хром
легування
марганець
лазерне опромінення
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Будзуляк І. М. Стимуляція процесу легування металами нанопористого вуглецевого матеріалу лазерним опроміненням / І. М. Будзуляк, Л. С. Яблонь, М. М. Хемій, В. О. Коцюбинський, Б. І. Рачій, Р. В. Ільницький, Р. І. Кривулич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 403-409.
Abstract: Встановлено, що легування активованого вуглецевого матеріалу хромом і марганцем збільшує питому ємність пристроїв накопичення заряду, що працюють за принципом заряду-розряду подвійного електричного шару (ПЕШ), на ~70 % та призводить до зменшення їх внутрішнього опору на 30-35 %. Основною причиною такого зростання є трансформація енергетичного спектру електронів за рахунок збільшення густини електронних станів, в результаті чого значно більша кількість іонів електроліту (насамперед, позитивних) приймає участь у формуванні ПЕШ і зумовлює ріст питомої ємності даних пристроїв. Показано, що лазерне опромінення стимулює проникнення металів у об’єм вуглецевого матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16802
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6834-Текст статті-20295-1-10-20230629.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.