Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16809
Title: Вплив кристалічної структури та хімічних зв’язків на електронні та теплові властивості у шпінелях Cu2MeHf3S8 (Me – Mn, Fe, Co, Ni)
Other Titles: Effect of the crystal structure and chemical bonding on the electronic and thermal transport in Cu2MeHf3S8 (Me – Mn, Fe, Co, Ni) thiospinels
Authors: Смітюх, Олександр Вікторович
Сорока, Оксана Ярославівна
Марчук, Олег Васильович
Keywords: теплопровідність
тетрарні сульфіди
кристалічна структура
неоднорідність зв’язків
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Смітюх О. В. Вплив кристалічної структури та хімічних зв’язків на електронні та теплові властивості у шпінелях Cu2MeHf3S8 (Me – Mn, Fe, Co, Ni) / О. В. Смітюх, О. Я. Сорока, О. В. Марчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 235-243.
Abstract: Встановлення взаємозв’язків між кристалічною структурою та транспортними властивостями є важливою проблемою, що безпосередньо пов’язана із застосуванням функціональних матеріалів. У цій роботі нами представлено аналіз кристалічної структури, хімічних зв’язків, елетронних та теплових транспортних властивостей сполук Cu2МеHf3S8 (Ме – Mn, Fe, Co, Ni). Збільшення рухливості носіїв заряду в ряду Mn → Fe → Со → Ni, а також зміна домінуючого механізму розсіювання носіїв заряду від росіювання на точкових дефектах до розсіювання на акустичних фононах пояснює найкращий рух електронів у сполуці Cu2NiHf3S8. Окрім цього, неоднорідність зв’язків між ковалентним для δ(Co – S) і δ(Hf – S) з одного боку та більш іонним для δ(Cu – S) з іншої сторони призводить до низької теплопровідності в матеріалах Cu2MeHf3S8 (Me – Mn, Fe, Co, Ni). У роботі також пропонується оглях зв’язку між зайнятістю октедричної 16d ПСТ і термоелектричними параметрами досліджених тіошпінелей. Варто зазначити, що найкращі термоелектричні параметри спостерігаються у тому випадку, коли в суміші присутні два валентних електрони на d-підрівні атомів, що займають октаедричні позиції, що може бути важливим для подальших досліджень з метою покращення термоелектричних параметрів тіошпінелей.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16809
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6490-Текст статті-19706-1-10-20230411.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.