Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16811
Title: Інактивація бактерій за допомогою шпінельного кобальт-феритного каталізатора
Other Titles: Bacteria inactivation using spinel cobalt ferrite catalyst
Authors: Данилюк, Назарій Володимирович
Лапчук, Іванна Василівна
Татарчук, Тетяна Романівна
Куцик, Роман Володимирович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Keywords: пероксид водню
інактивація бактерій
кобальтовий ферит
E.coli
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Данилюк Н. В. Інактивація бактерій за допомогою шпінельного кобальт-феритного каталізатора / Н. В. Данилюк, І. В. Лапчук, Т. Р. Татарчук, Р. В. Куцик, В. І. Мандзюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 256-261.
Abstract: В роботі досліджено інактивацію бактерій E. coli з використанням пероксиду водню (H2O2) і гранульованого каталізатора фериту кобальту в протічному реакторі з нерухомим шаром. Каталізатор CoFe2O4 синтезували методом співосадження, гранулювали та відпалювали при 1150°C. Для аналізу кристалічної структури каталізатора використовували Х-променевий аналіз. Каталізатор CoFe2O4 продемонстрував хорошу каталітичну активність щодо інактивації бактерій у присутності H2O2. Збільшення концентрації пероксиду водню підвищує ефективність інактивації. Реактор демонструє інактивацію бактерій E. coli 99.94% при концентрації пероксиду водню H2O2 15 мМ і початковій концентрації бактерій 6·103 КУО/л. Знезараження води за допомогою реактора з нерухомим шаром демонструє широкі перспективи для його промислового використання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16811
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6312-Текст статті-19930-2-10-20230531.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.