Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16812
Title: Квантово-хімічні дослідження взаємодії частково окиснених графеноподібних площин між собою
Other Titles: Quantum-chemical studies of the interaction of partially oxidized graphene-like planes with each other
Authors: Гребельна, Юлія Валеріївна
Дем’яненко, Євгеній Миколайович
Терець, Марія Іванівна
Семенцов, Юрій Іванович
Лобанов, Віктор Васильович
Гребенюк, Анатолій Георгійович
Куць, Володимир Сергійович
Журавський, Сергій Вікторович
Хора, Олександра Василівна
Картель, Микола Тимофійович
Keywords: пірен
коронен
хімічна реакція
кластерне наближення
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Гребельна Ю. В. Квантово-хімічні дослідження взаємодії частково окиснених графеноподібних площин між собою / Ю. В. Гребельна, Є. М. Дем’яненко, М. І. Терець, Ю. І. Семенцов, В. В. Лобанов, А. Г. Гребенюк, В. С. Куць, С. В. Журавський , О. В. Хора, М. Т. Картель // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 269-277.
Abstract: Методами квантової хімії з’ясовані енергетичні ефекти взаємодії частково окиснених графеноподібних площин між собою і їхня залежність від природи оксигенвмісних функціональних груп, які наявні в них, а також від розмірів самих графеноподібних площин. Встановлено, що найбільш термодинамічно ймовірною є реакція між гідроксильною і альдегідною групами двох взаємодіючих графеноподібних площин незалежно від їхніх розмірів. Найменш термодинамічно ймовірною є реакція між двома карбоксильними групами різних графеноподібних площин. Для створення нанокомпозитів при взаємодії графеноподібних площин між собою, необхідно щоб у складі графеноподібних площин були наявні гідроксильні і альдегідні групи.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16812
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6551-Текст статті-20071-2-10-20230605.pdf873.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.