Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16815
Title: Структурні дослідження і магнетизм станіду Dy6Ni2,43Sn0,5
Other Titles: Structural studies and magnetism of Dy6Ni2.43Sn0.5 stannide
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Міліянчук, Христина
Ромака, Віталій Володимирович
Гавела, Ладіслав
Стадник, Юрій Володимирович
Keywords: інтерметаліди
кристалічна структура
магнітні властивості
питома теплоємність
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Ромака Л. П. Структурні дослідження і магнетизм станіду Dy6Ni2,43Sn0,5 / Л. П. Ромака, Х. Міліянчук, В. В. Ромака, Л. Гавела, Ю. В. Стадник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 284-289.
Abstract: Інтерметалід Dy6Ni2,43Sn0,5 отриманий методом електродугового плавлення і гомогенізуючого відпалювання за температури 873 K. Сполука досліджена методами рентгенівської дифрактометрії, диференціального термічного аналізу і енергодисперсійної спектроскопії. Кристалічна структура низькотемпературної фази Dy6Ni2,43Sn0,5 належить до орторомбічного структурного типу Ho6Co2Ga (просторова група Immm, a = 0,93116(1) нм, b = 0,94993(1) нм, c = 0,98947(1) нм). Структурні розрахунки засвідчили відхилення від ідеальної стехіометрії 6:2:1, що відповідає формулі Dy6Ni2,43Sn0,5. Для сполуки встановлено послідовність магнітних фазових переходів; антиферомагнітне впорядкування виникає при 60 К, подальші магнітні фазові переходи порядок-порядок відбуваються за нижчих температур.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16815
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6209-Текст статті-20123-2-10-20230630.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.