Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16830
Title: Спектроскопічні, магнітні та морфологічні дослідження нанопорошку MgFe2O4
Other Titles: Spectroscopic, Magnetic and Morphological studies of MgFe2O4 Nanopowder
Authors: Нааз, Ф.
Лахірі, П.
Кумарі, Ч.
Кумар Дубей, Х.
Keywords: нанопорошок MgFe2O4
морфологічні дослідження
магнітні дослідження
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Нааз Ф. Спектроскопічні, магнітні та морфологічні дослідження нанопорошку MgFe2O4 / Ф. Нааз, П. Лахірі, Ч. Кумарі; Х. Кумар Дубей // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 392-402.
Abstract: Наноферитову сполуку типу шпінелі MgFe2O4 синтезовано золь-гель методом із використанням нітратів металів як прекурсорів. Фазовий склад, морфологію та елементний аналіз фериту магнію (MgFe2O4) здійснено методами дифракції Х-променів, перетворення Фур’є в інфрачервоному діапазоні, атомно-силової мікроскопії, енергодисперсійної Х-променевої та скануючої електронної мікроскопії. Х-променева дифракційна картина зразка підтверджує існування однофазного матеріалу, для якого оцінка розмірів кристалітів склала 39,9 нм. Дослідження в інфрачервоному діапазоні із використанням перетворенням Фур’є підтвердило наявність коливань метал-кисень, що відповідають тетраедричним і октаедричним вузлам, відповідно. Із результатів скануючої електронної мікроскопії отримано розмір зерене, який склав приблизно 97,7 нм. Спектри комбінаційного розсіювання зразка демонструють п’ять активних мод раманівського розсіювання (A1g + Eg + 3F2g), що сумісно зі структурою шпінелі. Дослідження магнітних характеристик при кімнатній температурі показує поведінку петлі гістерезису з низьким значенням намагніченості насичення, 27,192 emu g-1 і незначним значенням коерцитивної сили. Ширину забороненої зони визначено за допомогою спектрів пропускання в УФ-діапазону. Крім того, для підтвердження ступенів окислення та дослідження хімічного складу зразка використано методи рентгенівської фотоелектронної спектроскопії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16830
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6406-Текст статті-20294-2-10-20230629.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.