Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16879
Title: Розробка високоточних програмно-апаратних засобів для автоматизованого визначення характеристик термоелектричних пристроїв
Other Titles: Development of high-precision hardware and software tools for automated determination of the characteristics of thermoelectric devices
Authors: Дзундза, Богдан Степанович
Костюк, Оксана Богданівна
Писклинець, Уляна Михайлівна
Дашевський, З. М.
Keywords: термоелектрика
вимірювальна техніка
термоелектричні матеріали
термоелектрична ефективність
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Дзундза Б. С. Розробка високоточних програмно-апаратних засобів для автоматизованого визначення характеристик термоелектричних пристроїв / Б. С. Дзундза, О. Б. Костюк, У. М. Писклинець, З. М. Дашевський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 278-283.
Abstract: У роботі розроблено високоточну установку для визначення характеристик термоелектричних приладів в діапазоні температур 350-600 К. Були виміряні вихідні параметри термоелектричних приладів, включаючи термоелектричну добротність Z, коефіцієнт Зеєбека S і внутрішній опір r. Розроблено методику, структурну схему та комп’ютерні засоби автоматизованого вимірювання та попередньої обробки експериментальних даних для автоматизованих досліджень властивостей напівпровідникових матеріалів і модулів термоелектричного перетворення енергії. Показано високу ефективність розроблених засобів. Значно зменшено трудомісткість процесу вимірювання основних електричних параметрів напівпровідникових матеріалів, а також підвищено точність отриманих результатів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16879
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6708-Текст статті-20122-1-10-20230611.pdf813.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.