Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16882
Title: Епітаксійні плівки залізо-ітрієвого гранату з однорідними властивостями та вузькою шириною лінії ФМР
Other Titles: The epitaxial iron-yttrium garnet films with homogeneous properties and narrow FMR line width
Authors: Ющук, Степан Іванович
Юр'єв, Сергій Олексійович
Мокляк, Володимир Володимирович
Keywords: рідкофазна епітаксія
феромагнітний реонанс
залізо-ітриєвий гранат
ферит-гранатові плівки
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Ющук С. І. Епітаксійні плівки залізо-ітрієвого гранату з однорідними властивостями та вузькою шириною лінії ФМР / С. І. Ющук, С. А. Юр'єв, В. В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 354-360.
Abstract: Методом рідкофазної епітаксії (РФЕ) проведено вирощування плівок залізо-ітрієвого гранату Y3Fe5O12 (YIG) товщиною 1...15 мкм на монокристалічних підкладках галій-гадолінієвого гранату Gd3Ga5O12 (GGG). Досліджено вплив складу та маси шихти, температурних режимів, швидкостей руху та обертання підкладки на параметри плівок. Визначено та досліджено шарувату структуру, зумовлену неоднорідністю хімічного складу в товщині плівки. Досліджено залежність ступеня забруднення іонів Pb2+ та Pt4+ у плівках YIG та їх вплив на ширину лінії феромагнітного резонансу (ФМР) ∆H від умов росту плівок. Показано, що для отримання методом РФЕ серії бездефектних плівок з малими магнітними втратами та відтворюваними параметрами необхідно використовувати розчини-розплави великої маси (6...12 кг) та застосовувати їх додаткове змішування під час процесу росту.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16882
Appears in Collections:Т. 24, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6670-Текст статті-20234-1-10-20230625.pdf846.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.