Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1695
Title: Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Міжнародні відносини: європейський вимір (V – середина XVII ст.)». Для студентів стаціонарного і заочного відділень історичних факультетів спеціальності 032 історія та археологія (історія) (лекційні, практичні заняття та самостійна робота)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: міжнародні відносини, Європа, династії, Середні віки, Ранньомодерний час, всесвітня історія
Issue Date: 2017
Publisher: Лілея-НВ
Citation: Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. 26 с.
Abstract: Методичні рекомендації упорядковані відповідно до освітньої програми 032 історія та археологія (історія) циклу навчальних дисциплін вільного вибору студента стаціонарного і заочного відділень при кафедрі всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Розраховані на значно глибше дослідження студентами ключових питань з історії міжнародних відносин насамперед у період Середньовіччя та Ранньомодерної доби. Методичні рекомендації містять найважливішу, на погляд упорядника, інформацію у сфері джерелознавства, історіографії та головних проблем історії міжнародних відносин у Європі упродовж V – середини XVIІ ст., теми лекційних занять, науково-практичних семінарів, реферативних завдань, самостійної, а також індивідуальної роботи
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1695
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародні відносини ІА.pdf432.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.