Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1697
Title: Методичні рекомендації з курсу історії Середніх віків. Для студентів стаціонарного і заочного відділень історичних факультетів спеціальності 032 історія та археологія (історія) (лекційні, практичні заняття та самостійна робота у двох частинах)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Середні віки, історія і археологія, дослідження, навчання, джерело, історіографія
Issue Date: 2017
Publisher: Лілея-НВ
Citation: Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. 46 с.
Abstract: Методичні рекомендації розраховані на вивчення і засвоєння курсу історії Середніх віків студентами історичних факультетів стаціонарного і заочного відділень, які навчаються за спеціальністю 032 історія та археологія (історія). Специфіка цього видання в тому, що значна частина запропонованих автором до вивчення студентами питань торкається безпосередньої роботи з джерелом (ідентифікація, типологізація, переклад, коментар) – головним носієм історичної інформації. Це дозволить студентам ґрунтовніше засвоїти не тільки теоретичні, а й практичні знання, вміння, навички, вміло застосовувати їх при вивченні подій як вітчизняної, так і Середньовічної історії інших країн (V–XV ст.). Окрім того, рекомендована до читання та конспектування велика кількість опублікованої як української, так і іноземної наукової і навчальної літератури, передбачає розширення знань студентів в історіографії. Навчально-методичний посібник також містить перелік головних для вивчення тем з історії Середніх віків, плани практичних занять, екзаменаційні питання, а також основні терміни
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1697
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія Середніх віків ІА. Ч. 1-2.pdf597.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.