Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1699
Title: Методичні рекомендації спецкурсу «Русько-угорські відносини ІХ–XIV ст.». Для студентів історичних факультетів спеціальності 014 Середня освіта (освіта/педагогіка) (лекційні, практичні заняття та самостійна робота)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Русько-угорські відносини, освітняп рограма "середня освіта", учень, вчитель, школа, навчання, Середні віки, міграційні процеси, просопографія, джерела, Угорщина, Україна, Русь, династії
Issue Date: 2017
Publisher: Лілея-НВ
Citation: Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. 21 с.
Abstract: Методичні рекомендації упорядковані автором за результатами багаторічного вивчення русько-угорських зв’язків доби Середньовіччя захисту кандидатської («Військово-політичні стосунки Угорського королівства Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.)», Чернівці, 2005) та докторської дисертацій («“Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): військово-політична роль, майнові стосунки, міграції», Львів, 2015). Позаяк існує гостра потреба ретельнішого вивчення спільного історичного минулого зі своїми найближчими сусідами методичні рекомендації спецкурсу для студентів освітньої програми 014 середня освіта (історія) стаціонарного і заочного відділень містять найважливішу, на погляд автора, інформацію про джерела, історіографію та головні проблеми історії предмету студій ІХ–XIV ст., теми лекційних занять, науково-практичних семінарів, самостійної чи індивідуальної роботи та питання, що виносяться на екзамен
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1699
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Русько-угорські відносини ІХ-XIV ст. CОІ.pdf485.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.