Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17359
Title: Інтегрована методика навчання студентів фізики на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти України
Other Titles: Integrated teaching methodology for physics students in physical specialties of higher education institutions of Ukraine
Authors: Гамарник, Анна Михайлівна
Яцура, Михайло Михайлович
Рачій, Богдан Іванович
Ємельянова, Дар'я Володимирівна
Keywords: дистанційне навчання
змішане навчання
комп’ютерне тестування
інтегрована методика викладання
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Гамарник А. М. Інтегрована методика навчання студентів фізики на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти України / А. М. Гамарник, М. М. Яцура, Б. І. Рачій, Д. В. Ємельянова // Освітні обрії. - 2023. - Т. 56. - № 1. - С. 51-57.
Abstract: У статті акцентовано, що за останні роки авторами статті підготовлено й надруковано в різних наукових виданнях ряд праць, присвячених удосконаленню методики проведення різних видів навчальних занять зі студентами фізичних спеціальностей закладів вищої освіти. Дана робота є підсумковою (оглядовою), де пропонується розроблена інтегрована (інноваційна) методика викладання і навчання студентів фізики у вищій школі в період її реформації. Зокрема, розкрито бачення авторів однієї з основних проблем методики вищої школи – навчально-методичного супроводу вивчення фізики на всіх видах навчальних занять: практичних, лабораторних і семінарських заняттях, самостійній і індивідуальній роботах, дистанційному та змішаному навчанні, комп’ютерному тестуванні тощо. Оскільки поняття «змішане навчання» не відбиває справжньої суті методики навчальних занять, запропонований термін «змішане навчання» замінити поняттям «інтегрована методика проведення навчальних занять у вищій школі», яке і за змістом, і за формою більше підходить до характеристики методики навчання студентів у ЗВО.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17359
Appears in Collections:Т. 56, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7080-Текст статті-20930-1-10-20230904.pdf266.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.