Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17431
Title: Газорозрядне джерело синхронних потоків УФ-випромінювання і мікроструктур сульфіду срібла
Other Titles: Gas Discharge Source of Synchronous Flows of UV Radiation and Silver Sulphide Microstructures
Authors: Шуаібов, Олександр Камілович
Миня, Олександр Йосипович
Грицак, Роксолана Володимирівна
Білак, Юрій Юрійович
Малініна, Антоніна Олександрівна
Гомокі, Золтан Тиборович
Поп, Михайло Михайлович
Конопльов, Олександр Миколайович
Keywords: сульфід срібла
імпульсне джерело
спектр випромінювання
перенапружений наносекундний розряд
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Шуаібов О. К. Газорозрядне джерело синхронних потоків УФ-випромінювання і мікроструктур сульфіду срібла / О. К. Шуаібов, О. Й., Миня, Р. В. Грицак, Ю. Ю. Білак, А. О. Малініна, З. Т. Гомокі, М. М. Поп, О. М. Конопльов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 3. - С. 417-421.
Abstract: Приводяться результати дослідження характеристик імпульсного джерела синхронних в часі потоків УФ-випромінювання атомів та іонів срібла і мікро-наноструктур сульфіду срібла. Перенапружений наносекундний розряд запалювався в азоті між електродами з сульфіду срібла (Ag2S) при віддалі між електродами – 2 мм. Пари сульфіду срібла вносились в газопарову суміш «Азот - Ag2S» за рахунок ектонного механізму. Досліджено імпульси напруги, струму, імпульсна потужність розряду, енергетичний внесок в плазму за один імпульс при частотах повторення імпульсів 40-1000 Гц. Вивчались спектральні характеристики розряду та просторові характеристики мікроструктур, осаджених з плазми розряду на кварцову підкладку, встановлену біля системи електродів. Розряд може бути використаний як джерело бактерицидного випромінювання і джерело мікроструктур на основі сульфіду срібла, а також як плазмохімічний реактор з синтезу тонких мікроструктурованих плівок сульфіду срібла.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17431
Appears in Collections:Т. 24, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6804-Текст статті-20770-1-10-20230820.pdf613.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.