Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17586
Title: Моделювання властивостей напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb за наявності магнітного упорядкування
Other Titles: Modeling of the properties of the semiconductor solid solution Lu1-xVxNiSb in the presence of magnetic ordering
Authors: Ромака, Віталій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Горинь, Андрій Маркіянович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Гаранюк, Петро Ігорович
Keywords: рівень Фермі
температура Кюрі ТС
магнітне упорядкування
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Ромака В. В. Моделювання властивостей напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb за наявності магнітного упорядкування / В. В. Ромака, В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, А. М. Горинь, В. З. Пашкевич, П. І. Гаранюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 3. - С. 503-508.
Abstract: Проведено моделювання термодинамічних, структурних, енергетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину Lu1-xVxNiSb за умови наявності магнітного моменту на атомах V та виникнення спонтанної намагніченості. Показано, що зміна періоду елементарної комірки а(х) та ентальпії змішування ΔHmix(х) мало залежить від наявності або відсутності спонтанного намагнічення. Виконані розрахунки ентальпії змішування ΔHmix(х) за наявності та відсутності магнітного моменту на атомах V показують енергетичну доцільність існування сполуки VNiSb зі структурою MgAgAs. Моделювання розподілу густини електронних станів DOS за наявності магнітного моменту на атомах V виявило розщеплення енергетичних станів зі спінами вгору та вниз при збереженні забороненої зони εg Lu1-xVxNiSb. Встановлено залежність між концентрацією магнітних атомів V у Lu1-xVxNiSb та температурою Кюрі ТС, коли спостерігається перехід від спонтанної намагніченості до парамагнітного стану. Напівпровідниковий твердий розчин Lu1-xVxNiSb за умови наявності спонтанного намагнічення можна розглядати як перспективний магнетокалорик.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17586
Appears in Collections:Т. 24, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6629-Текст статті-21161-1-10-20230924.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.