Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17589
Title: Дослідження теплових властивостей вуглецевих нанотрубок і карбоксильних груп – функціоналізованих вуглецевих нанотрубок
Other Titles: Investigation of thermal properties of carbon nanotubes and carboxyl group - functionalized carbon nanotubes
Authors: Абасзаде, Р. Г.
Алієв, Е. М.
Бабанли, М. Б.
Коцюбинський, Володимир Олегович
Запухляк, Руслан Ігорович
Мамедов, А. Г.
Будак, Г. Ф.
Касапоглу, А. Є.
Гюр, Е.
Маргітич, Тетяна Олегівна
Стеценко, Максим Олександрович
Keywords: графіт
вуглецева нанотрубка
карбоксильна функціоналізація
питома теплоємність
ТЕМ
ТГА
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Абасзаде Р. Г. Дослідження теплових властивостей вуглецевих нанотрубок і карбоксильних груп – функціоналізованих вуглецевих нанотрубок / Р. Г. Абасзаде, Е. М. Алієв, М. Б. Бабанли, В. О. Коцюбинський, Р. І. Запухляк, А. Г. Мамедов, Г. Ф. Будак, А. Є. Касапоглу, Е. Гюр, Т. О. Маргітич, М. О. Стеценко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 3. - С. 530-535.
Abstract: У роботі наведено характеристики термічних властивостей вуглецевих нанотрубок (ВНТ), вуглецевих нанотрубок функціоналізованих карбоксильною групою (Ф-ВНТ) і графіту. Для характеризації використано методи TGA/DSC та TEM. Досліджено особливості перетворення ТГА характеристик для синтезованих вуглецевих наноматеріалів. Питома теплоємность зразків при постійному тиску збільшується із підвищенням температури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17589
Appears in Collections:Т. 24, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7021-Текст статті-21192-1-10-20230926.pdf829.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.