Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17646
Title: Детектори електромагнітного поля на основі пристроїв спінтроніки
Other Titles: Electromagnetic field detectors based on spintronics devices
Authors: Політанський, Руслан Леонідович
Шпатар, Петро Михайлович
Вісьтак, Марія Володимирівна
Когут, Ігор Тимофійович
Дісковський, Іван Сергійович
Рудяк, Юрій Аронович
Keywords: спіновий вентиль
феромагнітний резонанс
генерування спінового струму
сенсор електромагнітного поля
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Політанський Р. Л. Детектори електромагнітного поля на основі пристроїв спінтроніки / Р. Л. Політанський, П. М. Шпатар, М. В. Вісьтак, І. Т. Когут, І. С. Дісковський, Ю. А. Рудяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 3. - С. 433-440.
Abstract: У роботі запропонована модель сенсора електромагнітного випромінювання, який використовує прецесію вектора намагніченості у феромагнетику (феромагнітний резонанс) внаслідок поглинання енергії падаючої електромагнітної хвилі, генерування спінового струму внаслідок цієї прецесії, генерування спін-поляризованого струму внаслідок проходження спінового струму у немагнітному металі, і зміну напряму намагніченості феромагнітного шару із низькою коерцитивною силою (вільного шару) внаслідок проходження спін-поляризованого струму. Тоді випромінювання детектуватиметься за його дією на електричний опір усієї структури, який залежить від взаємних напрямів (паралельні або антипаралельні) намагніченості вільного і закріпленого (із великою коерцитивною силою) феромагнітних шарів (явище гігантського магнітного опору). Розраховані залежності спін-поляризованого струму у пристрої від частоти та амплітуди падаючої електромагнітної хвилі із лінійною поляризацією. Розроблена методика розрахунку діапазону значень амплітуди і частоти випромінювання, яке може детектувати сенсор. Параметрами цієї моделі є час детектування і кількість спінових вентилів у одному сенсорі. Приведені розрахунки для феромагнітного шару, виготовленому із пермалою, та для спінових вентилів із чотирма різними значеннями критичного струму, які визначають процес перемагнічування вільного шару: 20, 50, 100 і 200 мікроампер.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17646
Appears in Collections:Т. 24, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6652-Текст статті-21048-1-10-20230912.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.