Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17688
Title: Розвиток фізичної науки на Прикарпатті: події та постаті
Other Titles: Establishment of Physical Science in Precarpathia: Events and Characters
Authors: Гасюк, Іван Михайлович
Пудченко, Сергій Анатолійович
Яблонь, Любов Степанівна
Keywords: наука
історія
фізична освіта
видатні постаті
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Гасюк І. М. Розвиток фізичної науки на Прикарпатті: події та постаті / І. М. Гасюк, С. А. Пудченко, Л. С. Яблонь // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2023. - Т. 10. - № 3. - С. 139-144.
Abstract: У статті досліджено питання становлення фізичної науки на Прикарпатті (кінець ХVІІІ –- початок ХХІ століття), починаючи від Цісарсько-королівської гімназії, організованої у 1784 році, до створення учительського інституту у 1940 р. у м. Станіславові (Івано-Франківськ) та поступове його перетворення у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Окреслено значення природничої освіти та особливо фізики у формуванні когорти сучасних фахівців, необхідних для відновлення країни та її стрімкого технологічного розвитку. Поступ фізичної освіти у Станіславові (Івано-Франківську) та розвиток методологічних і організаційних основ підготовки майбутніх вчителів-фізиків розглядаються на тлі драматичних історико-політичних трансформацій реґіону у досліджуваний період. Показано, що початок розвитку навчання та викладання фізики закладено вже у діяльності чисельних навчальних закладів гімназійного типу, які організовувалися у місті ще з 18 століття та ставали базами підготовки майбутніх учителів чи науковців, зокрема природничих дисциплін. Особливу увагу акцентовано на визначальній ролі видатних постатей учених і педагогів-фізиків, що зробили значний внесок у формування сучасних наукових і педагогічних шкіл та концепцій: професорів Віктора Дущенка, Петра Киричка, Івана Кучерука, Дмитра Фреїка, Івана Климишина, Богдана Остафійчука. Попри започаткування та розвиток наукових напрямів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника залишається вагомим центром розвитку педагогічних ідей та інновацій у природничій галузі та всебічно сприяє вдосконаленню методології та дидактики фізики на різних рівнях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17688
Appears in Collections:Т. 10, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7169-Текст статті-21399-1-10-20231019.pdf384.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.