Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17705
Title: Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)»
Authors: Кіндрачук, Надія Мирославівна
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» / укладач : Н. М. Кіндрачук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 96 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях наведено матеріали щодо правил, етапів написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Визначено загальні вимоги до змісту, структурних частин, обсягу дипломної роботи, подано зразки оформлення відповідних документів, списку використаних джерел, додатків, звернуто увагу на дотримання академічної доброчесності, прописано практичні рекомендації щодо механізмів захисту дипломної роботи. Також на сторінках пропонованого видання подана пам’ятка науковому керівнику та рецензенту тощо. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17705
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА 1 ЦІЛА_друк.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.